Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşme, www.mithattas.com.tr tarafından kullanıcılar ve üyeler için hazırlanan içerikten faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

www.mithattas.com.tr’den faydalanmak amacıyla işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni onaylayarak ya da www.mithattas.com.tr’u kullanarak, sözleşme’yi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.

 

1. Taraflar ve Konu

İşbu www.mithattas.com.tr Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Mithat Taş – Aşkla Ye Sağlıklı Yaşa (bundan böyle “Mithat Taş” olarak anılacaktır) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; bunlarla sınırlı olmamak üzere gıda güvenliği, bilişim, profesyonel gelişim, finans, kişisel gelişim, hobi ve yabancı dil eğitimleri, kalite yönetim sistemleri, yönetim, sağlık kategorilerinde online eğitim içerikleri sunan www.mithattas.com.tr Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu (bundan böyle “www.mithattas.com.tr” olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI’nın internet üzerinden www.mithattas.com.tr web sitesine erişimi ile www.mithattas.com.tr ‘a kayıt olması ve www.mithattas.com.tr’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (MİTHAT TAŞ tarafından ve tamamen MİTHAT TAŞ kararıyla, zaman zaman yapılacak ve www.mithattas.com.tr web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)

SÖZLEŞME’de MİTHAT TAŞ ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmıştır.

KULLANICI, www.mithattas.com.tr web sitesinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya www.mithattas.com.tr’yi kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME’yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, www.mithattas.com.tr’a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi olarak veya üçüncü kişi nam ve hesabına sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

 

2. Lisans ve Fikri Mülkiyet 

www.mithattas.com.tr’nin ve bölümlerinin ve www.mithattas.com.tr ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi MİTHAT TAŞ, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya MİTHAT TAŞ’ın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. KULLANICI, MİTHAT TAŞ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya MİTHAT TAŞ’ın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere www.mithattas.com.tr ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece www.mithattas.com.tr’ un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, www.mithattas.com.tr’nin bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde www.mithattas.com.tr’ nin erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. MİTHAT TAŞ, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya, www.mithattas.com.tr ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, www.mithattas.com.tr’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, video, müzik, eser veya kompozisyonu, söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, www.mithattas.com.tr ‘nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. www.mithattas.com.tr’nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, www.mithattas.com.tr kapsamındaki veya www.mithattas.com.tr ile ilgili MİTHAT TAŞ veya MİTHAT TAŞ’ ın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, www.mithattas.com.tr’ nin kullanımı sırasında www.mithattas.com.tr’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, MİTHAT TAŞ’ ın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya MİTHAT TAŞ’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

MİTHAT TAŞ’ ın, hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü taraf firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MİTHAT TAŞ’ tan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

3. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Ticari Olmayan Kullanım

www.mithattas.com.tr’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

www.mithattas.com.tr ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, www.mithattas.com.tr’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, www.mithattas.com.tr’de herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. www.mithattas.com.tr’yi birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu www.mithattas.com.tr paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.mithattas.com.tr” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. MİTHAT TAŞ, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, MİTHAT TAŞ’ ın veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, www.mithattas.com.tr’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin MİTHAT TAŞ’ ın hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, MİTHAT TAŞ’ ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. www.mithattas.com.tr’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

3.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, www.mithattas.com.tr’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

KULLANICI, www.mithattas.com.tr’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. MİTHAT TAŞ, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda MİTHAT TAŞ’ ın diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

 

4. Mithat Taş’ın Hak ve Yükümlülükleri 

MİTHAT TAŞ kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle MİTHAT TAŞ tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MİTHAT TAŞ’ ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

MİTHAT TAŞ, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve MİTHAT TAŞ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

MİTHAT TAŞ, önceden haber vermeksizin www.mithattas.com.tr ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

MİTHAT TAŞ önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz www.mithattas.com.tr’ u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

MİTHAT TAŞ kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı “Hesabım” bağlantısı altındaki Bülten Aboneliği linkinden bu izni kaldırabilir.

 

5. Üçüncü Şahısların Hakları

KULLANICI, www.mithattas.com.tr’u tüm veri veya diğer malzemeleri,

(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde, veya

(b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde, veya

(c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir.

KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, MİTHAT TAŞ’ ın bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, MİTHAT TAŞ’ ın üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve MİTHAT TAŞ’ ın talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

6. Gerekli Donanımlar

www.mithattas.com.tr’a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı www.mithattas.com.tr’u, www.mithattas.com.tr web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı temin edeceğini, MİTHAT TAŞ’ ın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan MİTHAT TAŞ’ ın sorumlu olmayacağını, MİTHAT TAŞ’ ın sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

7. Sorumluluğun Sınırlanması 

Bir eğitim destek ürünü olan Sözleşme konusu www.mithattas.com.tr kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; MİTHAT TAŞ “olduğu gibi satış” esasları dahilinde www.mithattas.com.tr için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. MİTHAT TAŞ aynı zamanda www.mithattas.com.tr içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. www.mithattas.com.tr’nin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden MİTHAT TAŞ sorumlu değildir.

MİTHAT TAŞ, www.mithattas.com.tr’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI eğitim detay sayfasında yer aldığı üzere aldığı eğitimden belge/sertifika hak etmek isterse eğitimi 60 (altmış) gün içinde tamamlamakla yükümlüdür. Kullanıcı 60 (altmış) gün içinde tamamlamadığı eğitimlerden belge/sertifika alma hakkını kaybeder fakat eğitime dilediği zaman devam edebilir MİTHAT TAŞ 60 (altmış) günü aşan sürelerde belge/sertifika gönderimi taahhüt etmemektedir.

KULLANICI, www.mithattas.com.tr ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. MİTHAT TAŞ’ ın içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup MİTHAT TAŞ’ ın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MİTHAT TAŞ, www.mithattas.com.tr’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.mithattas.com.tr’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, MİTHAT TAŞ, www.mithattas.com.tr’nin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

MİTHAT TAŞ,

(a) www.mithattas.com.tr ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir video, müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan;

(b) www.mithattas.com.tr’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. MİTHAT TAŞ, www.mithattas.com.tr ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

www.mithattas.com.tr’ nin versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan MİTHAT TAŞ sorumlu değildir.

www.mithattas.com.tr hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan MİTHAT TAŞ sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya MİTHAT TAŞ tarafından www.mithattas.com.tr’nin kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan MİTHAT TAŞ sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan MİTHAT TAŞ sorumlu değildir.

www.mithattas.com.tr, KULLANICI’nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve kullanıcının tercihine sunulmuştur. www.mithattas.com.tr’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan MİTHAT TAŞ sorumlu değildir.

Her durumda, www.mithattas.com.tr nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, MİTHAT TAŞ’ ın bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu www.mithattas.com.tr için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

 

8. Sözleşme Değişiklikleri

MİTHAT TAŞ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, www.mithattas.com.tr web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler MİTHAT TAŞ’ın web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

9. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, MİTHAT TAŞ işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MİTHAT TAŞ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MİTHAT TAŞ’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, ihtilal, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, MİTHAT TAŞ’ ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi 

KULLANICI, www.mithattas.com.tr’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KULLANICI, www.mithattas.com.tr’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, MİTHAT TAŞ’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu www.mithattas.com.tr’yi kullanma hakkı,

(a) KULLANICI’nın www.mithattas.com.tr’yi kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi

(b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi

(c) KULLANICI’nın MİTHAT TAŞ ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz www.mithattas.com.tr’yi kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, www.mithattas.com.tr paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda MİTHAT TAŞ tarafından, KULLANICI’ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI’nın, SÖZLEŞME’de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, MİTHAT TAŞ’ ın sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın www.mithattas.com.tr’ ye erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, MİTHAT TAŞ isterse –tamamen kendi takdirinde olarak 10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME’nin feshedileceği KULLANICI’ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda MİTHAT TAŞ yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir.

MİTHAT TAŞ, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın www.mithattas.com.tr kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, MİTHAT TAŞ’ ın talep etmesi halinde, www.mithattas.com.tr’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İZMİR Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

12. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

www.mithattas.com.tr’a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan MİTHAT TAŞ şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.mithattas.com.tr’a KULLANICI adına erişimden MİTHAT TAŞ sorumlu değildir. KULLANICI’ların, www.mithattas.com.tr’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak MİTHAT TAŞ’ ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI, MİTHAT TAŞ’ tan zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. MİTHAT TAŞ’ ın kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin MİTHAT TAŞ Gizlilik Politikası https://www.mithattas.com.tr/gizlilik-politikasi/ linkinde yer almaktadır.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla MİTHAT TAŞ hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 

13. İletişim Bilgileri

www.mithattas.com.tr ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, MİTHAT TAŞ’a www.mithattas.com.tr/iletisim/ linkinde yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

14. Diğer Hükümler

KULLANICI bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, MİTHAT TAŞ’ ın sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, MİTHAT TAŞ’ ın bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

MİTHAT TAŞ, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME’nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME’nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, MİTHAT TAŞ bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME’den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI’nın, bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, MİTHAT TAŞ tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

 

X